• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Toimeentulo

1. Opintotuki toimeentulo nettiin
2. Tulot ja opintotuki
3. Opiskelijan vakuutusturva

 

1. Opintotuki

Kelan myöntämän opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Kela seuraa opintojesi edistymistä opintotukitietojesi ja opintosuoritusrekisterin tietojen perusteella. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta. Opintosi ovat edistyneet riittävästi ja opintotuen myöntämistä voidaan jatkaa, jos olet edeltävän lukuvuoden aikana suorittanut tutkintoosi kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5,0 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Opintotukeen sisältyvät:

Opintoraha
•    Itsenäisesti asuvalla, yli 18-vuotiaalla korkeakouluopiskelijalla bruttomäärä 298€/opiskelukuukausi

Asumislisä
•    Myönnetään opiskelukuukausiin, jos asut vuokra- tai asumisoikeusasunnossa.
•    Suomessa opiskelevalle asumislisä on enintään 80 prosenttia vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoista.
Jos et ole oikeutettu opiskelijan asumislisään, tarkista oletko oikeutettu saamaan yleistä asumistukea.

Opintolainan valtiontakaus
•    Opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle myönnetään opintolainan valtiontakaus ilman erillistä hakemusta.
•    Jos sinulle on myönnetty lainatakaus, voit hakea opintolainaa haluamastasi pankista.
•    Takaisinmaksuun liittyvistä asioista sovit pankin kanssa.

 

2. Tulot ja opintotuki

Veronalaiset ansio- ja pääomatulot vaikuttavat opintotukeen, joten ota selvää mikä on vuositulorajasi. Opintotukea hakiessasi Kela ei tutki tulotietojasi, joten sinun on itse pidettävä huolta, ettei tuloraja ylity. Jos vuositulorajasi ylittyy, opintotukea on maksettu sinulle liikaa ja joudut maksamaan sitä takaisin.

Tämä taulukko selventää tulojen määrää vuositasolla suhteessa opintotukikuukausien määrään.

kela taulukko nettiin
Vuositulorajataulukko 2012
Lähde: kela.fi > Opiskelijat > Opintotuki > Tulot > Opiskelijan omat tulot

Lisätiedot Kelan etuuksista:
Opiskelijan tuet puh. 020 692 209
ma–pe klo 8–18
www.kela.fi > opiskelijat

 

3. Opiskelijan vakuutusturva

Turun kaupunki on vakuuttanut ammattikorkeakoulun opiskelijat opetustilanteissa, laboratorioissa tai opetussuunnitelman mukaisessa käytännön harjoittelussa sattuvien tapaturmien varalta.
Vakuutus korvaa myös tapaturmia, jotka tapahtuvat matkalla kodin ja harjoittelupaikan välillä. Vakuutus ei kuitenkaan kata matkoja koulun ja kodin välillä. Jos opiskelijalla on harjoittelujaksonsa ajalle työsopimus, tällöin työnantajan vakuutus kattaa tapaturmat.